هزینه ی ثبت شرکت

هزینه ی ثبت شرکت

 

شرکت در واقع به یک انجمن یا اشخاص حقوقی می گوییم .
مالکین متعدد با حقوقی که هر یک دارند یک واحد را تشکیل می دهند که برای هدف خاصی تلاش می کنند .
طبق قانون تجارت شرکت قراردادی است که در آن شرکا سود حاصل از فعالیت تجاری را بین خود تقسیم می کنند .


انواع شرکت های تجاری
شرکت های سهامی
شرکت با مسئولیت محدود
شرکت تضامنی
شرکت مختلط سهامی
شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت نسبی
شرکت تعاونی

هزینه ثبت شرکت های تجاری بر اساس نوع

هزینه مربوط به اساسنامه ، شرکتنامه ، تقاضانامه
هزینه مربوط به انتخاب نام شرکت
هزینه مربوط به پست
هزینه مربوط به ثبت شرکت
هزینه مربوط به درج آگهی در روزنامه رسمی
هزینه پاکت نامه و پوشه برای نگهداری مدارک ثبت شرکت
هزینه برای منتشر کردن آگهی در روزنامه رسمی و محلی
پلمپ دفاتر تجاری
هزینه مرتبط با مالیات و گرفتن کد اقتصادی

برای کسب از اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاصل فرمایید .

 


حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.