چگونگی انتخاب مدیر عامل

چگونگی انتخاب مدیر عامل


هیئت مدیره موظف هستند حداقل یک نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب کنند و حقوق و مدت مدیریت را نیز مشخص کنند .
مدیر عامل نمی تواند هم زمان رئیس هیئت مدیره همان شرکت نیز باشد مگر این که به تصویب آرای سه چهارم اعضای مجمع عمومی رسیده باشد .

هر زمان که هیئت مدیره تصمیم به عزل مدیر عامل داشته باشد این قدرت را دارد .
اگر مدیر عامل شخصی باشد که در هیئت مدیره فعالیت می کند مدت فعالیت وی بیش تر از فعالیتش در هیئت مدیره نخواهد بود .


در شرکت های سهامی عام و خاص انتخاب مدیر عامل الزامی است .


انتخاب مدیر عامل توسط رأی اکثریت اعضای هیئت مدیره و جلسه ی رسمی صورت می گیرد .
هم چنین در قانون به تصویب رسیده ماده 124 پیداست که هیئت مدیره می توانند بیش تر از یک نفر را برای سمت مدیر عامل برگزینند .
مدیر عامل را می توان از بین اعضای هیئت مدیره ، سهامداران یا خارج از آن ها انتخاب کرد .


حق امضای مدیر عامل


با اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به مدیر عامل داده می شود ، مدیر عامل حق امضای اوراق عادی و نامه های شرکت را دارد اما تمامی چک ها و اسناد و قراردادهایی که ایجاد تعهد برای شرکت می کنند به دست مدیر عامل امضا می شود .
در شرایطی که هیئت مدیره بیش از یک نفر را به عنوان مدیر عامل بر می گزینند باید حدود اختیارات آن را تعیین کنند .
در مواردی که تصمیمات به صورت جمعی انجام می شود باید در اساسنامه پیش بینی شود .
در انتخاب مدیر عامل باید شخص حقیقی را در نظر بگیریم و شخص حقوقی مناسب این سمت نیست .
هیئت مدیره باید بلافاصله بعد از انتخاب مدیر عامل مشخصات و حدود اختیارات وی را صورتجلسه کنند و به اداره ثبت بفرستند تا در روزنامه رسمی شرکت به ثبت برسد .

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ما تماس حاصل فرمایید .


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.