چگونگی تغییر اساسنامه

چگونگی تغییر اساسنامه


قبل از پرداختن به موضوع تغییرات اساسنامه ابتدا به شرح اساسنامه و تعریف آن می پردازیم .
اساسنامه از دو لغت اساس و نامه تشکیل شده است .
اساس به معنی پایه و بنیاد می باشد ، از این رو به این مطلب می رسیم که اساسنامه به نوعی اعتبار شرکت است و در آن به موارد مهمی اشاره شده است .

تغییرات اساسنامه
با گذر زمان تغییرات به وجود خواهد آمد و نمی توان مانع پیشرفت تکنولوژی ، اقتصاد و تجارت شد .
از این رو ، این تغییرات می بایست در اساسنامه شرکت که سند معتبر شرکت محسوب می شود اعمال گردد .
اعمال این تغییرات توسط مجمع عمومی فوق العاده صورت می گیرید .
این درحالی است که تغییرات وارده کاملا قانونی و مطابق با قانون تجارت باشد .
به عنوان مثال تغییراتی مثل قرار دادن مدیران بیش از 2 سال و یا تغییر تابعیت شرکت و ... غیر قانونی می باشند و مجمع عمومی حق اعمال این گونه تغییرات را ندارد .
طبق ماده 200 قانون تجارت مجمع عمومی باید همه ی تغییرات را ثبت کند .
برای اعمال این تغییرات باید صورتجلسه ای تنظیم شود که متناسب با تغییرات اعمال شده و اعطای آن به اداره ی ثبت شرکت ها می باشد .
در صورتی که موارد مطابق با قانون تجارت باشند و اصول و قواعد آن از پرونده اصلی تبعیت کند آگهی ثبت تغییرات در روزنامه رسمی چاپ و اعلام می گردد .


مراحل ثبت تغییرات به صورت اینترنتی

 • تکمیل کردن اطلاعات مربوط به شرکت مثل وارد کردن شناسنامه ملی و تعیین نوع شرکت در صورت نبود شناسه ملی
 • وارد کردن مشخصات مربوط به متقاضی امضا کننده صورتجلسه ، نوع صورتجلسه و تعیین نوع فعالیت هر یک از متقضیان حاضر در جلسه
 • تعیین تاریخ و ساعت شروع و پایان جلسه
 • وارد کردن تصمیماتی که در جلسه گرفته شد
 • درج ارتباط افراد
 • پیوست صورتجلسه و مدارکی که آماده شده و تأیید گزینه مدارک مورد نیاز
 • متونی که آماده شده را باید تایپ کنید .
 • دکمه پذیرش نهایی را کلیک کنید .
 • در آخر پیغام تأیید مدارک نمایا نمی شود و آدرس محلی که باید اطلاعات جمع آوری شده را رائه کنید نیز نشان داده می شود .
  پس باید این مدارک را به آن آدرس ببرید .

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاصل فرمایید .

 


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.