چگونگی ثبت اتحادیه تعاونی روستایی و کشاورزی

چگونگی ثبت اتحادیه تعاونی روستایی و کشاورزی

 

اتحادیه تعاونی به اتحادیه ای می گوییم که با عضویت تعاونی هایی که دارنده موضوع فعالیت یکسان هستند و با موقعیت جغرافیایی اتحادیه تناسب دارند تشکیل می شوند .
این فعالیت ها در چارچوب قانونی صورت می گیرد که برای اتحادیه تعیین شده است .


اصلی در قانون اتحادیه تعاونی وجود دارد به نام اصل آزادی در عضویت ، طبق این اصل تعاونی ها برای عضویت در اتحادیه حق انتخاب دارند .
همین طور عضو نبودن در اتحادیه باعث محرومیت از حقوق قانونی نخواهد بود .
حداقل اعضای اتحادیه می بایست 7 نفر باشد .


اتحادیه تعاونی روستایی و کشاورزی در قالب های شهرستان ، استان و کشور به ثبت می رسد .
هر یک از انواع اتحادیه ها در استان ها و شهرستان ها و استان های کشور تشکیل می شوند .
اتحادیه مربوط به زنان روستایی در اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی تشکیل می شود .


ثبت اتحادیه

برای ثبت اتحادیه اخذ موافقت جهاد کشاورزی الزامی است .
جهاد کشاورزی به دو دلیل می تواند تقاضای ثبت اتحادیه را مردود اعلام کند :

  1.  عدم تطابق اساسنامه با قوانین مربوط به اتحادیه
  2. عدم تطابق اهداف اتحادیه با قوانین موجود در شرکت های تعاونی


سازمان باید دلایل خود را به صورت واضح اعلام کند .
همین طور متقاضی می تواند به رد تقاضا با سند و مدرک اعتراض کند .
شورای رسیدگی به اختلافات شرکت های تعاونی مسئول پیگیری درخواست متقاضی می باشد .
هر گونه تصمیمی که از طرف شورا گرفته شود لازم الاجرا می باشد .
برای شروع ثبت اتحادیه باید اولین هیئت مدیره و کسی که به عنوان مسئول می باشد مدارک را به اداره ثبت برساند .
مدارکی که باید تسلیم اداره ثبت شود از قرار زیر است :
نام و مشخصات اتحادیه ، اساسنامه ، نام و مشخصات تعاونی های عضو ، مشخصات نمایندگان و هیئت مدیره و کسانی که درخواست تشکیل اتحادیه را دارند ، نام و مشخصات بازرسان و مدیر عامل و به همراه داشتن موافقت جهاد کشاورزی
اداره ثبت اتحادیه در تهران اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی می باشد .
اداره ثبت اتحادیه روستایی در اساسنامه آن قید می شود .
برای ثبت اتحادیه هیچ گونه حق الثبتی نیاز نیست .

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاصل کنید .


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.