ثبت شرکت تعاونی

مقدمه : کلیه متقاضیان ثبت تعاونی (ثبت شرکت تعاونی) می توانند با مراجعه به ثبت شرکت لوتوس کلیه امور ثبت تعاونی را با اخذ کلیه جواز های تعاونی مورد نیاز یا بدون اخذ جواز به راحتی و در کمترین زمان با انجام از ۰ تا ۱۰۰ روال کار، انجام دهند. حال به تعاریف، کلیات، مدارک و مراحل ثبت شرکت تعاونی توسط ثبت شرکت لوتوس اشاره می کنیم.

تعریف شرکت تعاونی

شرکت تعاونی مشارکتی است که عده‌ای از افرادی که هم‌صنف یا تناسبی مشابه دارند مثلاً همسایه، دوست، خویشاوند یا همشهری هستند برای دستیابی به منافع مشترک گردهم می‌آیند و در حقیقت بهم کمک می‌کنند و برای تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام تعاونی درست می‌کنند، سرمایه معینی را درمیان می‌گذارند و دسته‌جمعی مشکل را حل مینمایند.

انواع شرکت های تعاونی برای فعالیت

الف) شرکت تعاونی تولیدی :

شرکتی است که به منظور اشتغال در امور مربوط به کشاورزی ‚ دامداری ‚ دامپروری ‚ پرورش و صید ماهی ‚ شیلات صنعت ‚ معدن ‚ عمران شهری ‚ روستائی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می نماید و یک واحد تولیدی را تشکیل می دهند .

ب) شرکت تعاونی توزیعی :

عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یامصرف کنندگان خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظورکاهش هزینه ها وقیمت ها تامین می نماید ودر امور مربوط به تهیه و توزیع کالا ‚ مسکن‚ خدمات و سایر نیازمندیهای اعضاء فعالیت می نماید .

آن دسته از شرکتهای تعاونی که فعالیت آنان تواماَ تولیدی و توزیعی باشد را شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی می نامند.

انواع شرکت های تعاونی برای ثبت

الف) شرکت تعاونی عام :

شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می باشد ( تعداد اعضاء در این تعاونیها حداقل ۵۰۰ نفر و براساس نوع تعاونی که وزارت تعاون تعیین کرده مشخص می شود وبایستی سهام آن رابه عموم مردم عرضه نمایند .

ب) شرکت تعاونی خاص :

شرکتی است که عضویت درآن برای گروهی خاص مانند کارگران ‘ دانشجویان ‘ کشاورزان ‘ زنان ‘ پزشکان ‘ وکلای دادگستری ‘ اعضاء هر صنف و مشاغل خاص و نظایر اینها با رعایت شرایط آزاد تعیین می شودودرنتیجه سهام آن فقط به افراد واجد شرایط واگذارمی شود .

پیش نیاز های ثبت شرکت تعاونی

۱- تعداد متقاضیان باید حداقل ۷ نفر باشد و شرایط قانونی زیر را برای عضویت در شرکتهای تعاونی داشته باشند :

الف) تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ب) نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر

پ) خرید حداقل سهام در اساسنامه

ت) درخواست کتبی برای عضو یت در تعاونی

ث) دادن تعهد برای رعایت مقررات تعاونی

ج) در شرکتهای تعاونی مشابه عضو نباشد

۲-  هنگامی که تعداد متقاضیان به ۷ نفر یا بیشتر رسید ، دور هم جمع شده و جلسه تشکیل دهید, در جلسه از بین خودشان حداقل سه نفر را به عنوان هیئت موسس انتخاب کنند ، کار هیئت موسس انجام کارهای مربوط به تشکیل شرکت تعاونی است.

کلیه امور فوق توسط ثبت شرکت لوتوس انجام می شود.

مدارک ثبت شرکت تعاونی

۱- کپی شناسنامه، کارت ملی و مدارک تحصیلی موسسین

ب‌- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت

ج‌- برگ عدم سوء پیشینه موسسین

مدارک لازم برای ثبت تعاونی

۱- مجوز اداره کل تعاون یا اداره تعاون شهرستان ذیربط(تصویر موافقتنامه تشکیل) یک نسخه

۲- اساسنامه تصویب شده شرکت تعاونی در اولین مجمع عمومی عادی (۳ نسخه)

۳- آگهی دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی فرم شماره ۳ (۳ نسخه)

۴- صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دال بر تصویب اساسنامه و انتخابات اولین هیئت مدیره و بازرسی یا بازرسان فرم شماره ۴ (۳ نسخه)

۵-رسید پرداخت سرمایه شرکت طبق اساسنامه به صندوق تعاون (۳ نسخه)

۶- لیست اسامی و اعضاء حاضرین در اولین مجمع عمومی عادی فرم شماره ۵ در(۳ نسخه)

۷- لیست اسامی و مشخصات و نشانی کلیه اعضاء و سهامداران تعاونی فرم شماره ۷ در(۳نسخه)

۸- صورتجلسه اولین هیئت مدیره دال بر انتخاب رئیس ، نایب رئیس و منشی هیئت مدیره و تعیین مدیر عامل و تعیین صاحبان امضای مجاز (فرم شماره ۶)(۳ نسخه)

۹- لیست و مشخصات اعضای هیئت مدیره ، بازرسان و مدیرعامل وهمینطوراعضای علی البدل(فرم شماره ۴)به همراه تصویرشناسنامه وآخرین مدرک تحصیلی آنها

کلیه مدارک فوق توسط ثبت شرکت لوتوس آماده می گردد.

مراحل ثبت شرکت تعاونی

پس از ارائه مدارک مربوط به موسسین شرکت تعاونی به ثبت شرکت لوتوس، کلیه مراحل انجام شده و در نهایت پس از ۱ هفته موافقت نامه اداره تعاون اعلام می گردد. سپس پس از مطلع شدن متقاضیان، اقدامات کلی و پایانی ثبت تعاونی توسط ثبت شرکت لوتوس انجام می گیرد.

تغییرات شرکت تعاونی (ثبت تغییرات شرکت تعاونی)

کلیه امور ثبت تغییرات شرکت تعاونی نیز در ثبت شرکت لوتوس در کوتاه ترین زمان مکن انجام می پذیرد.

 

استعلام بگیرید

مقالات مرتبط با "ثبت شرکت تعاونی"


حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.