ثبت تغییرات در موسسات غیر تجاری

ثبت تغییرات در موسسات غیر تجاری


تعریف موسسات غیر تجاری

موسسات غیر تجاری موسساتی هستند که با انجام امور غیر تجاری اعم از خیریه ، علمی ، ادبی ، آموزشی و ... تشکیل می شوند و در صورت تشخیص موسسان آن به صورت انتفاعی یا غیر انتفاعی در می آیند .
از زمانی که ثبت تغییرات موسسه اتفاع می افتد شخصیت حقوقی شکل می گیرد .
شخصیت حقوقی می توانند عناوینی مانند بنگاه ، کانون ، انجمن و مانند این ها را اتخاذ می کنند .

هم چنین می توانید بخوانید :
شرایط ثبت موسسه حقوقی

همان طور که گفتیم موسسات غیر تجاری به دو قسم می باشند که بر اساس تصمیمات یکی از این دو حالت ایجاد می شود.
این دو حالت شامل موسسات غیر تجاری انتفاعی و موسسات غیر تجاری غیر انتفاعی می باشد .
موسسات انتفاعی موسساتی هستند که با هدف جذب منافع مادی و تقسیم سود و زیان میان شرکا تشکیل می شوند .
مانند موسسات حقوقی

موسسات غیر انتفاعی موسساتی هستند که هدف آن ها جذب منافع نیست و صرفا برای حل مشکلات موجود در جامعه و خدمت رسانی تشکیل می شوند .
مانند موسسات خیریه

ثبت تغییرات موسسه غیر تجاری

یکی از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده تشکیل جلسات و تنظیم صورتجلسه مبنی بر تغییرات ایجاد شده در موسسات می باشد که در اساسنامه به ثبت می رسد .
از تغییرات اساسی که در موسسات غیر تجاری اتفاق می افتد می توان به ورشکستگی ، تغییرات اساسنامه ، باطل شدن ، تصفیه ، قسمت کردن اموال ، تغییرات سرمایه مانند افزایش سرمایه و کاهش سرمایه می باشند که سریعا باید اقدام به ثبت آن ها نمود .
این تغییرات باید سریعا در اداره ثبت شرکت ها و موسسات به ثبت برسند .
زیرا اگر تغییرات مربوطه به ثبت نرسند و ثبت تغییرات موسسه غیر تجاری به تعویق بیفتد موجب اغفال و بی اطلاعی دیگران می شود .
تغییرات مذکور هیچ گونه هیچ وجهه قانونی نخواهد داشت .
هر گونه تغییرات ایجاد شده در موسسات غیر تجاری در صورت عدم ثبت پیگرد قانونی و تبعات خود را دارد و باید به جبران خسارات ناشی از آن پرداخت .

تغییرات در موسسات غیر تجاری که باید به ثبت برسند برابر هستند با :
تغییر موضوع موسسه
تغییر نام موسسه
تغییر محل موسسه
افزایش سرمایه
کاهش سرمایه
تغییرات موسسات غیر تجاری همانند تغییرات شرکت ها به ثبت می رسند و مراتب دقیقا همانند یکدیگر می باشد .
به این ترتیب مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شده و صورتجلسه ای مبنی بر تغییرات موسسات غیر تجاری تنظیم می شود که ضمن موافقت مجمع عمومی و هیئت مدیره با امضای ذیل آن به همراه مدارک شناسایی اعضای حاضر در جلسه و هیئت مدیره موسسه و مدارک مربوط به تأسیس موسسه و دو نسخه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها ارسال می گردد .

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاصل کنید .

 


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.