ثبت طرح صنعتی


طرح های صنعتی غیر قابل ثبت

طرح های صنعتی غیر قابل ثبت

طرح صنعتی طبق ماده 20 قانون ثبت اختراعات به چیزی می گوییم که شامل ترکیب خطوط ، اشکال سه بعدی ، رنگ ها می باشد و در فرآورده های صنعتی یا دستی تغییراتی را ایجاد می کند . اگر یک نتیجه فنی بدون هیچ گونه تغییری در شکل ظاهری ایجاد شود مورد حمایت قانون ثبت طرح صنعتی قرار نمی گیرد .

حق فروش در طرح صنعتی

حق فروش در طرح صنعتی

طرح صنعتی به خلق کردن یک اثر ابتکاری گفته می شود که به صورت خطوط ، اشکال ، طرح ها و رنگ های خاص در یک محصول ظاهر می شوند و باعث گیرایی و جلوه دادن به محصول نهایی می شوند . کسی که طرح صنعتی را خلق می کند حق ثبت طرح صنعتی را دارد .

ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی

طرح صنعتی برای ثبت دو حالت دارد :  ثبت طرح صنعتی در داخل کشور بعد از این که مدارک مورد نیاز با پیوست ضمائم قانونی تکمیل شد ، باید به صورت الکترونیکی به اداره ی مالکیت صنعتی فرستاده شود .بعد از بررسی اداره ی ماکیت در صورت تطابق آن با موارد قانونی تحت حمایت قانون قرار خواهد گرفت .   ثبت...

طرح صنعتی چیست؟

طرح صنعتی چیست؟

تعریف طرح صنعتی هر گونه تغییری که در شکل ظاهری محصول صنعتی به وجود آید مثل تغییر و ترکیب رنگ ها و خطوط اشکال سه بعدی را طرح صنعتی می گوییم . در حالت کلی هر گونه تغییر در شکل ظاهری محصولات صنعتی به گونه ای که متوجه تغییرات فنی و اختراع یک محصول جدید نباشد را یک طرح صنعتی می گوییم . به عنوان...

طرح صنعتی چیست؟

طرح صنعتی چیست؟

طرح صنعتی به شکل ظاهری یک کالا یا محصول گفته می شود. بنا به این تعریف طرح صنعتی می تواند ویژگی سه بعدی مانند شکل ظاهری یک کالا یا ویژگی دوبعدی مانند

ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی

یکی از شرایط ثبت طرح صنعتی همانند اختراع این است که جدید باشند. به عبارت دیگر طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید باشد،

مالکیت صنعتی

مالکیت صنعتی

این اصطلاح در بند (3) ماده 1 کنوانسیون پاریس مورد استفاده قرار گرفته است.

حقوق مالکیت صنعتی

حقوق مالکیت صنعتی

دفتر بین المللی علائم را که برای  آنها طبق ماده یک تشکیل پرونده داده شده است بلافاصله به ثبت خواهد رساند.

دعوی نقص طرح صنعتی

دعوی نقص طرح صنعتی

مالک طرح صنعتی پس از ثبت، حق بهره برداری از آن را دارد و اشخاص دیگر صرفاً با موافقت او می توانند از طرح صنعتی بهره برداری نمایند.

قوانین طرح صنعتی

قوانین طرح صنعتی

جزئی از قوانین و مقررات طرح صنعتی این است که در صورت کپی برداری می توان ادعای ضرر و زیان و توقیف اموال تولید شده پیروه قانون نمود. ثبت شکل محصول یا همان طرح صنعتی به دو شکل صورت می گیرد :

ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی

طرح صنعتی در ایران به شکل ظاهری محصول، که دارای طراحی و نو آوری در ظاهر کالا (بدون در نظر گرفتن کاربری محصول ) گفته می شود.

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.