شرایط ثبت موسسه حقوقی

شرایط ثبت موسسه حقوقی

 

موسسات حقوقی در واقع به تشکیلاتی گفته می شود که برای مقاصد غیر تجاری تسکیل می شوند و برای انجام کارهای مربوط به خیریه و مثال هایی از این قبیل تشکیل می شود .
موسسات حقوقی زیر مجموعه موسسات غیر تجاری هستند و بسته به تصمیمی که موسسان می گیرند انتفاعی یا غیر انتفاعی هستند .

یعنی فعالیت های عملی ، آموزشی ، خدمات شهری و خدمات انسانی به صورت شخصیت حقوقی انجام می گیرند پس موسسات غیر تجاری به دو گروه تقسیم می شوند :
برخی موسسات که فعالیت های غیر انتفاعی دارند و تشکیل آن ها برای به دست آوردن منافع و تقسیم آن میان خودشان نیست .
انجمن های اسلامی ، امور خیریه ، صندوق های قرض االحسنه ، احزاب و از این نمونه فعالیت ها همگی در قالب فعالیت های غیر انتفاعی موسسات تشکیل می شوند .

ثبت موسسات غیر انتفاعی از طریق اداره ثبت شرکت ها و پس از پاسخ مثبت اداره کل نیروی انتظامی به استعلام صورت می گیرد .
و اما دسته ی دیگر موسسات ، موسساتی هستند که فعالیت های آن ها در جهت کسب منافع و تقسیم سود میان اعضا می باشد که به آن ها موسسات غیر تجاری گفته می شود .
فعالیت های علمی مانند مدارس غیر انتفاعی ، موسسات گازرسانی ، کلاس های علمی و آموزش گاه ها و موسسات خدماتی مانند نظافت محیط زیست و ... جزو این دسته هستند .
برای فعالیت موسسات غیر تجاری باید مجوز لازم اخذ گردد .

شرایط ثبت موسسه حقوقی

پروانه وکالت باید به طور مداوم تمدید گردد .
عدم سوء سابقه کیفری و محکومیت های قضایی
عدم انجام اموری مغایر با شئونات اسلامی
عدم وجود دفتر وکالت و اشتغال به وکالت موسسات دیگر

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاصل کنید .


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.