نحوه ثبت شرکت دانش بنیان

نحوه ثبت شرکت دانش بنیان

شرکتهای دانش بنیان برگرفته از افراد فرهیخته در راه افزایش علم وفناوری ،اختراع،ایده و...فعالیت مینمایند .برای تشکیل شرکتهای دانش بنیان بایستی اعضاء حداقل یک اختراع به ثبت رسیده داشته باشند یا عضو هیئت علمی باشند تا بتوانند شرکت دانش بنیان ثبت نمایند.

نحوه ثبت شرکتهای دانش بنیان:
باتوجه به ماده 2 قانون پشتیبانی از شرکتها و موسسه های دانش بنیان مجلس شورای اسلامی شرکتهایی را که در حیطه ی اختراع، ایده، طراحی و تولید کالا و خدمات بالایی فعالیت میکنند را شرکت یا موسسه دانش بنیان میگویند.

ویژگیهای شرکتهای دانش بنیان:
شرکتهای دانش بنیان متشکل از افرادی با سابقه کاری درخشان تشکیل میشود که وجود این افراد با اطلاعات قابل توجه شامل درآمد زایی و پیشرفت برای شرکت است.
یکی از دغدغه های مهم شرکتهای دانش بنیان طرح صنعتی، اختراع و... است که حفاظت از حقوق این اطلاعات یکی ازویژگیهای مهم و ضروری در شرکتهای دانش بنیان به حساب می آید.

اهداف شرکتهای دانش بنیان:
شرکتهای دانش بنیان با هدف گسترش علم و فناوری، ثروت با استفاده از افرادی با مدارج والاو تحصیلکرده در دانشگاه های معتبر و شناخته شده برای رسیدن به هدفهای علمی کشور وگسترش اختراع ها ، ایده ها، طراحی و تولید کالا و خدمات در حال فعالیت هستند.

شرایط مورد نیاز برای تشکیل شرکت های دانش بنیان:

  • حداقل مدرک کارشناسی برای ثبت شرکت دانش بنیان داشته باشند.
  • حداقل 2الی3 سال سابقه در زمینه علمی یا کاری در حیطه ء مدیریت یا فعالیت شرکتی داشته باشند.
  • حداقل دارای یک اختراعی که به ثبت رسیده یا اختراع بین المللی با توجه به زمینه ی کاری خود داشته باشند.
  • طی یکسال مالی حداقل نیمی از درآمد شرکت از طریق فروش،طراحی، فناوری کالا و خدمات دانش بنیان به همراه قرارداد های مورد نظر در این یکسال مالی وجود داشته باشد.
  • حداقل 3نفر از کارکنان شرکت سابقه بیمه پرداخت شده آنها از 6 ماه کمتر نباشد.

مدارک لازم جهت ثبت شرکتهای دانش بنیان:

  • در دسترس داشتن اطلاعات یا رزومه شرکت
  • آخرین اظهارنامه مالیاتی ارسال شده شرکت
  • آخرین لیست بیمه ، حقوق و دستمزد و مزایای شرکت

استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.